Radno vreme: od 8h - 16h radnim danima. Pozovite: 069/55-65-029 i 069/55-65-028, Email: info@avenalab.com
Pozovite: 069/55-65-029 i 069/55-65-028
Email: info@avenalab.com
Proizvoda u korpi:
0
Ukupno 0,00 Din.

08.01 Tečna sredstva za uguščivanje / Liquid Thickeners

Uvodna razmatranja 

Ugušćivači (reološki modifikatori)

Ugušćivači su prirodne, polusintetičke i sintetičke makromolekularne supstance koje sa vodom daju koloidne sisteme. Zato se i nazivaju hidrokoloidi. One povećavaju viskoznost proizvoda, stabilizuju suspenzije i emulzije, a na kožu deluju emolijentno i protivupalno. Hidrokoloidi čine osnovu preparate koji se izrađuju u obliku gela, a pomoćne su materije pri izradi pasta za zube, losiona, tečnih pudera, krema, šampona i dr. To su dugolančani polimeri s molarnim masama od 103 do 106. Prema naelektrisanju mogu biti anjonski, katjonski, amfoterni i nejonski jedinjenja pa njihov izbor treba uskladiti sa ostalim sastojcima u proizvodu. 

Osim toga pri izboru ugušćivača treba misliti: na rastvorljivost odabranog hidrokoloida, na njegovu sposobnost geliranja, na postojanost hidrokoloida pri različitim pH- vrednostima, povišenoj temperaturi i izlaganja mehaničkom stresu, na uticaj hidrokoloida na boju, ukus (važno za paste za zube) i miris proizvoda , na mikrobiološku čistoću ugušćivača i s tim u vezi na stabilnost proizvoda.

Prirodni organski hidrokoloidi  su gume i sluzi. To su polisaharidi u kojima su molekuli šećera glikozidno povezani. Oni su više ili manje rastvorljivi u vodi, a to zavisi od građe njihovih molekula. Nepravilni i razgranati molekuli bolje se rastvaraju u vodi od pravilnih molekula s nerazgranatim lancima.Prirodni polisaharidi mogu da potiču iz algi i viših biljaka. Alginska kiselina dobja se iz smeđih alga.Karaginan se dobija iz crvenih algi Gigartina stellata. Pektin je hidrokolid anjonskog tipa, dobijase iz plodova voća (jabuka, citrus vrsta). Skrob za izradu proizvoda u obliku gela ili za ugušćivanje drugih preparata može biti različitog porekla, a najjčešći su pirinčani, kukuruzni i pšenični skrob. Arapska guma ili Gummi arabicum (sinonim je Gummi acaciae) dobija se iz debla ili grana acacia vrsta, najčešće iz Acacia senegal. Guar se dobija iz semena biljke Cyanopsis tetragonaloba L. Karaja (Karaya) guma se dobija iz stabla i grana drva Sterculia urens.Želatin je ugušćivač animalnog porekla. Sastoji se od proteina dobijenih delimičnom hidrolizom životinjskih tkiva, npr. kože goveda, svinja i riba.

Etri celuloze (celulozni ugušćivači) su polusintetičke makromolekularne materije u kojima osnovu čine molekuli glukoze povezane β-glikozidnom vezom. Celuloza se može modifikovati i dobiti etri na tri OH grupa, a među njima je najreaktivnija primarna hidroksilna grupa (hidroksipropilseluloza, hidroksipropil-meticeluloza, hidroksietilceluloza, natrijum-karboksimetilceluloza). Sintetičke makromolekularne supstance koje se upotrebljavaju kao ugušćivači ili stvaraoci gela za kozmetičke preparate jesu polivinil alkohol (PVA), polivinilpirolidon (PVP) i polimerizati akrilne kiseline (karbopoli).

Od neorganskih hidrokoloida za kozmetologiju su važne različite gline koje se ne rastvaraju u vodi, ali s vodom bubre dajući, zavisno od primenjene koncentracije, viskozne tečnosti ili gelove. Bentonit je prirodni koloidni hidratisani aluminijum-silikat. U ovu grupu spadaju još i aluminijum-magnezijum silikat i visokodisperzni i amorfni silicijum-dioksid.

Surfaktanti, osim što peru penu, utiču i na reološke osobine. Koriste se kao sredstva za povećanje viskoziteta u šamponima za kosu i preparatima za pranje tela (alkanoamidi (kokoamid DEA, lauramid DEA…), aminoksidi (auroaminokisd, kokamidopropilaminoksid…). Za ugušćivanje šampona za kosu i proizvoda za pranje tela koriste se i neorganske soli (NaCl, MgCl2, KCl…).

Lipidni ugušćivači se u kozmetičkim proizvodima pretežno koriste da bi se postigla odgovarajuća konzistencija (voskovi (mikrokristalni vosak, ozokerit, ceresin, kandelila i pčelinji vosak), masni alkoholi (cetil-alkohol, stearil-alkohol), parcijalni estri masnih kiselina i polihidroksilnih alkohola (GMS, dietilglikol-monostearat), modifikovane gline, polietileni, trihidoksistearin (hidrogenizovano ricinusovo ulje).

Multifunkionalni reološki modifikatori, tečne disperzije polimera (polimera (anjonske ili katjonske prirode), nosača (mineralno ulje, prirodno ulje…) i aktivatora (nejonskog tipa visoke HLB vrednosti)). 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAZNAJTE VIŠE O NAŠEM CELOKUPNOM ASORTIMANU