Radno vreme: od 8h - 16h radnim danima. Pozovite: 069/55-65-029 i 069/55-65-028, Email: info@avenalab.com
Pozovite: 069/55-65-029 i 069/55-65-028
Email: info@avenalab.com
Proizvoda u korpi:
0
Ukupno 0,00 Din.

07.02 Konzervansi širokog spektra / Broad-Spectrum Preservatives

Benzil alkohol-DHA

Konzervansi su supstance koje se dodaju kozmetičkim proizvodima sa ciljem da spreče rast i razvoj mikroorganizama u proizvodu. U toku proizvodnje, pakovanja, i skladištenja, tokom upotrebe proizvoda sve do isteka roka upotrebe, konzervansi moraju da budu efikasni. Izvori mikrobiološke kontaminacije kozmetičkih proizvoda mogu biti polazne sirovine, posebno voda, zatim unutrašnja (primarna) ambalaža (posebno treba voditi računa o hidrofilnim kremovima i gelovima u većim plastičnim pakovanjima), postupci i uslovi izrade i pakovanja proizvoda, ali i primena proizvoda ne treba da dovede do kontaminacije. Veći rizik od kontaminacije je za kozmetičke proizvode koji sadrže visok udeo vode, kao što su npr. U/ V kremovi i gelovi.  Konzervansi su stalni sastojci proizvoda sa vodom (losioni, kremovi, gelovi, serumi, gel-kremovi). Bez konzervansa (engl. prezervative-free) mogu se izraditi proizvodi koji ne sadrže vodu (kozmetička ulja), proizvodi sa visokim sadržajem alkohola, proizvodi pakovani pod pritiskom u hermetički zatvorenim kontejnerima (aerosoli), jednodozna pakovanja.

Uredbom 1223/ 2009 o kozmetičkim proizvodima, u Aneksu V navedena je lista dozvoljenih konzervanasa, koji se smeju koristiti u kozmetičkim proizvodima. U Aneksu V su dati hemijsko ime i internacionalni naziv konzervansa, CAS broj, EC broj, kao i maksimalne koncentracije dozvoljene za bezbednu upotrebu. U Aneksu V, postoji Preambula o formaldehidu, koja kaže da svi kozmetički proizvodi koji sadrže formaldehid ili ga oslobađaju tokom vremena, moraju biti obeleženi upozorenjem „sadrži formaldehid“, kada koncentracija u gotovom proizvodu iznosi 0,05 %. Formaldehid može delovati kao senzibilizator i nije preporučljiv u kozmetičkim proizvodima.

Konzervansi su supstance različite hemijske strukture, pa im je različit i uticaj na korisnika proizvoda. Zbog toga je važno uraditi dobru procenu odnosa efikasnosti konzervansa i potencijalne opasnosti od pojave simptoma osetljive kože ili čak i većih reakcija senzibilizacije korisnika. Poznato je da su neki konzervansi potencijalni iritansi i alergeni.  Praktično je utvrđeno da kombinacije više konzervanasa u manjim koncentracijama imaju veoma dobre i prihvatljive rezultate konzervisanja proizvoda u odnosu na konzervisanje sa poznatim standardnim konzervansima sa utvrđenim dobrim osobinama. Ove nove kombinacije za konzervisanje se uobičajeno sastoje od dve komponente: organske kiseline i površinski aktivne materije. Mehanizam dejstva ovakvih kombinovanih konzervanasa je: PAM s svojom amfifilnom strukturom destabilizuje ćelijsku membranu mikroorganizma i smanjuje joj pH, što omogućava lakši prodor organskih kiselina u unutrašnjost ćelije koje će destabilizuju metabolizam ćelije a samim tim i  ubiju mikroorganizam

Benzil alkohol-DHA predstavlja efikasnu zaštitu širokog spektra u različitim vrstama proizvoda, protiv gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija, kvasnica i plesni (slabiji prema plesni). pH senzitivan, nejefikasnija na pH 3-6, može se inaktivirati u prisustvu nejonskih supstanci.  Upotreba: Efikasan u opsegu pH 2-6, može se inaktivirati u prisustvu nejonskih supstanci i visoke pH. Kompatibilan sa praktično svim materijalima. Može se direktno dodavati u formulaciju na temperaturi ispod 100°F/40°C. Samo za spoljašnju uptrebu.

 

 

 

Primena: Sve vrste proizvoda za negu kože i kose (uključujući emulzije, vodene i anhidrovane sisteme), proizvode za zaštitu od sunca, dekorativna kozmetika (šminka).

SAZNAJTE VIŠE O NAŠEM CELOKUPNOM ASORTIMANU