Radno vreme: od 8h - 16h radnim danima. Pozovite: 069/55-65-029 i 069/55-65-028, Email: info@avenalab.com
Pozovite: 069/55-65-029 i 069/55-65-028
Email: info@avenalab.com
Proizvoda u korpi:
0
Ukupno 0,00 Din.

02.08 Lipozomi / Liposomes

Liposomi

Nosači kozmetičkih aktivnih supstanci imaju za cilj da zaštite aktivnu supstance od spoljašnjih uticaja, omoguće produženo oslobađanje (delovanje), poboljšaju penetraciona svojstva, smanje iritaciju (smanjena koncentracija aktivne supstance, bezbednosti profil je iz tih razloga bolji). Grupe nosača za aktivne supstance su:vezikularni sistemi, mikro-i nanoemulzije, mikro-i nanočestice, porozne mikročestice (sunđeraste polimerne čestice), ciklodekstrini,  uljana tela “oilbody”

Lipozomi su mikro-ili nanočestice, sfernog oblika (vezikule), koji u unutrašnjosti vezikule imaju vodeno jezgro, koje okružuje jedna ili više dvoslojnih fosfolipidnih membrana. Ovi fosfolipidi se vezuju za lipide iz SC, održavajući vlagu kože sprečavajući odavanje vode iz kože, ali i produženim oslobađanjem vode iz sopstvenih sfera. Kod višemembranskih (višelamelarnih) lipozoma, u prostorima između membrane je voda. U njihov sastav ulaze supstance amfifilnih svojstava (fosfolipidi, sfingolipidi, holesterol, masne kiseline…), koje u vodi spontano stvaraju micele ili zatvorene kapsule. Liposomi imaju veoma visok afinitet vezivanja za kožu i mogu vrlo lako penetrirati kroz tvrd rožnati sloj kože. Na osnovu ove osobine, aktivni sastojci se mogu inkorporirati u liposome kako bi se poboljšala njihova apsorpcija od strane kože, a time i njihova efikasnost. Zapravo, inkapsulacijom u liposome u velikoj meri se smanjuje  količina aktivnog sastojka potrebnog za efektivnost u poređenju sa nekapsuliranim, čistim aktivnim sastojcima. Primeri takvih inkapsuliranih funkcionalnih sastojaka uključuju koenzim Q10 i ceramide. 

 

SAZNAJTE VIŠE O NAŠEM CELOKUPNOM ASORTIMANU